تست سرعت و وضعیت اینترنت

 
دانلود
Mbps
آپلود
Mbps
زمان پاسخ
ms
Jitter
ms

راهنما

  • ۱- وضعیت اینترنت از نظر زمان پاسخ و Jitter و سرعت دانلود و آپلود توسط تست سنجیده می‌شود که در پایان تست نتیجه هرکدام را به شما نشان می‌دهد.
  • ۲- برای شرکت در کلاس و تست سرعت فیلترشکن (VPN) را غیرفعال کنید.
  • ۳- سرعت و وضعیت اینترنت در زمان‌های مختلف ممکن است تغییر کند، بنابراین در صورت مشکل در کلاس، تست را تکرار کنید.
  • ۴- اینترنت دیتای موبایل، TDE/LTE و 4G با توجه به سیگنال آنتن و شرایط جوی ممکن است دچار کاهش کیفیت شود.
    تست کلاس     آدرس IP شما: